huisjes-ebh-16-10-18

Nieuwe inschrijvingen mogelijk!

Vanwege het succes en de nu nog bijna dagelijkse aanmeldingen of informatieverzoeken heeft de stichting EcoBoomHof besloten een intekenlijst te openen voor een nieuw inititatief.

Dit zal onder de naam EcoVeldlaan in de nabijheid van de Eco-Hoven kunnen worden gerealiseerd. Mogelijk wordt hierbij ook het bouwkundig concept aangepast na overleg met de intekenaars.

Als u zich heeft aangemeld wordt u uitgenodigd voor een informatieavond. Zodra je bent ingeschreven als kandidaat lid houdt dit in dat je, op volgorde van je inschrijfnummer, een keuze kan maken op het dan aangeboden project met ca. 42 bouwkavels.

Namens de stichting EcoVeldlaan zal EcoArchitectuur bv de voorinschrijvingen verzorgen.

Voor meer informatie kunt u kijken of www.ecoveldlaan.nl

Hieronder is een filmpje te zien dat gemaakt is vanuit een drone die over EcoParkHof vliegt. Het naast liggende gebied dat op het einde van het filmpje te zien is is bestemd voor EcoMeerHof en EcoBoomHof.

Project EcoParkHof vanuit de lucht

EcoBoomHof

Het project EcoBoomHof staat voor Ecologisch en Economisch wonen in een Parkachtige en Hoffelijke omgeving. De planvorming kwam tot stand op initiatief van Stichting EcoBoomHof, als vervolg op het eerder gerealiseerde project EcoParkHof in Almere-Oosterwold.  Architect Jos Abbo is door de Stichting aangesteld als architect en is naast de ontwerper van het plan ook aangesteld als verantwoordelijke voor de algehele gang van zaken bijgestaan door André Kerkhof als contractdeskundige, Douwe de Jong als constructeur en bouwkundig adviseur. Notaris Heldoorn Eggels staat de Stichting met raad en daad terzijde en beheert borgstellingen die door de gemeente Almere in de ontwikkelingsfase worden verlangd.

De situatie

EcoBoomHof wordt direct aansluitend aan de noordzijde van EcoMeerHof gerealiseerd. Vanwege de nieuwe uitgiftevoorwaarden en de te verkrijgen omgevingsvergunning is de kavelopzet ruimer. Ook EcoBoomHof heeft een eigen karakter doordat alle woningen met hun grote achtertuin gesitueerd zijn richting het zuidwesten.
De totaal kavel is toegankelijk via de ontsluitingsweg vanaf de Tureluurweg. Op het eigen terrein loopt één rechte weg met aan de bebouwde zijde  langsparkeervakken in een groene berm met halfverharding.
Rondom de woning is een bouwvlak gesitueerd waarin een niet agrarisch verantwoorde inrichting mogelijk is: de siertuin in al haar facetten kan hier worden gerealiseerd.
Aan de achterzijde is de royale agrarische stadslandbouwtuin gelegen, met een sloot en groensingel op de erfgrens, welke voorzien is van een groen pad al dan niet in combinatie met de er naast gelegen ontwikkeling van EcoMeerHof 2e fase.
Door het gehele gebied loopt een wandelpad dat aansluit op het bos van Staatsbosbeheer.

 

Ecologisch verantwoord

Het minimaliseren van het energieverbruik, zelf groente en fruit kweken en uitruilen bij overschot en elkaar helpen bij oogsten, alles op basis van vrijwilligheid. Werken bij het wonen mogelijk op de eigen bouwkavel.

lees meer
 

Buiten Wonen

Wonen in een groene omgeving op een ruime eigen kavel, direct aansluitend op het kathedralenbos welke een prachtige natuurbeleving oplevert voor de bewoners. Wonen in de natuur aan de rand van de stad met haar voorzieningen.

lees meer
 

Maatwerk wonen

Vrije keuze maken binnen aan de kavel gerelateerde mogelijkheden, 1 of twee- laags bouwen of een combinatie hiervan, indelen en (toekomstig) uitbreiden naar persoonlijke wens.

lees meer
 

De organisatie

De Stichting EcoMeerHof, geeft de bouwkavels uit binnen het door haar ontwikkelde plan. Inschrijving en keuzes op de beschikbare kavels op volgorde van binnenkomst en na betaling van het entreegeld. Specialisten bewaken de voortgang van het ontwikkelproces.

lees meer
 

Wonen in Oosterwold

Het landschap van initiatieven

 
 

Over Ons

Architect Jos Abbo uit Almere is door de stichting Eco Park Huis gevraagd hiervoor een bouwconcept te ontwikkelen, dit heeft geresulteerd in het Videhuis. De bouwtypologie geeft mogelijkheden in een begane grondwoning en een verdiepingswoning met of zonder vide. De vide woning is het basis uitgangspunt, waarbij in een latere levensfase de vide met een vloer kan worden dicht gelegd en hierop extra slaapkamer kunnen worden gerealiseerd.

De ruimte ervaring is het Videhuis is enorm, grote glazen puien aan de voor en achterzijde van de woning geven de woning, door hun per kavel verschoven positie per bouwkavel, optimale privacy en daglichttoetreding.

Door een economische bouwmethode toe te passen zijn de bouwkosten relatief laag en werken op een positieve wijze mee de vrij op naam prijs, op sociale koop niveau te houden. De basisinrichting van de entreehal, de wasruimte en het sanitair is zo uitgekiend dat er optimale verblijfruimten ontstaan met indelingsmogelijkheden tot 6 afzonderlijke kamers.

Nieuwsgierig?

Blijf op de hoogte, schrijf u nu in

 

De Omgeving

De sfeer in Oosterwold

Sfeer impressie van Oosterwold

Omgeven door water

Bouw in Oosterwold

Verschillende highlights van de bouw in Oosterwold

Kathedralenbos

Het Kathedralenbos